Klaudyánova mapa Čech - kopie

Klaudyánova mapa Čech - kopie

Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze (Varšava 2013).   1 KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH Nejstarší známá mapa Čech (s Kladskem) z roku 1518. Autor Mikuláš Klaudyán. Orientace jižní. Přibližné měřítko 1 : 685 000. Dřevořez. Vydáno v Norimberku. Reprodukce, původní velikost. Originál uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Vlastníkem je Biskupství litoměřické. Pravděpodobně unikát. Mapu vytvořil Mikuláš Klaudyán, lékař a knihtiskař z Mladé Boleslavi v Čechách. Horní část celého tisku je věnovaná společenským poměrům v Čechách, dolní

část tisku je vlastní mapa. Zcela nahoře je obraz panovníka na trůně. Je to český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 – 1526). Po stranách jsou znaky zemí, které ovládal nebo nárokoval. Níže jsou texty vedoucí k mravnému…

Celý článek
Reliéf na mapě Krkonoš (1 : 100 000) od K. Kořistky

Reliéf na mapě Krkonoš (1 : 100 000) od K. Kořistky

Za velehory jsou označována pohoří nad vrstevnicí 1 500 (též 2 500) m nad mořem, se znaky glaciální a periglaciální modelace. Vyznačují se vysokou reliéfovou energií a výškovou podnební zonalitou (vystupují nad horní hranicí lesa)1). Podle této definice sem můžeme zcela jistě zařadit Alpy, pohoří Apeninského a Balkánského poloostrova, Karpaty, Kavkaz, pohoří Pyrenejského a Skandinávského poloostrova, Ural a Vysoké Tatry. Nelze pominout hory ostrova Islandu, Korsiky, Kréty, Sardinie a Sicílie. Co se České republiky týče, můžeme sem

přiřadit i pohoří Krkonoše. Stejně jako velehory zaujmou v krajině, tak zaujmou i v mapě. Je vícero způsobů vyjádření výškopisu na mapě, ale zákres velehor je nepominutelný vždy. Velehory svými prudkými svahy, skalisky a často i ledovci nutí kartografy hledat způsob co nejnázornějšího…

Celý článek
Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Pod názvem Kouzlo starých map proběhla ve dnech 20. 2. až 27. 4. 2014 na půdě Vlastivědného muzea v Olomouci výstava starých atlasů, glóbů, map a plánů s dobou svého vzniku přibližně 25 000 let před naším letopočtem až první polovina 19. století našeho letopočtu. Výstava vzešla z podnětu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a především jejího vedoucího prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc. Slavnostní

zahájení, tedy vernisáž výstavy (obr. 1), se konalo dne 20. 2. 2014 za účasti nejenom čelných představitelů odborných institucí, ale také města Olomouce a Olomouckého kraje. Vedle zmíněných pracovišť se na výstavě podílela Vědecká knihovna…

Celý článek
M. Mikšovský (vlevo) a J. Novotný při diskuzi nad turistickými mapami

M. Mikšovský (vlevo) a J. Novotný při diskuzi nad turistickými mapami. Foto: Petr Mach

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK)1) v Praze uchovává rozsáhlou sbírku různých turistických map. Vybraná část byla dne 22. 6. 2012 představena na již 10. jednodenní tematické výstavě s názvem Turistické mapy Čech, Moravy a Slezska. Stalo se tak v prostorách ÚAZK (obr. 1). Změna společenských a výrobních poměrů a životního stylu ve 2. polovině 19. století dala vzniknout i turistice. Tou, jak v roce

1906 v hesle Turistika uvedl OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ (OSN), ... slove cestování za účelem zábavy, která spočívá najmě v rozkoši z pobytu v přírodě vůbec a pak ve vyhledávání méně známých a krajinářských vynikajících končin,…

Celý článek

Dne 24. 6. 2011 proběhla v prostorách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK)1) další výstava věnovaná plánům hlavního města České republiky (ČR) a tentokrát i mapám jeho nejbližšího okolí. Celkové plány města Druhá polovina 19. století přinesla celkový rozvoj české společnosti a s tím i rozvoj civilní kartografie2). V nebývalé míře se objevila řada zcela nových map a plánů různého druhu. Tato skutečnost se na území současné ČR dotkla především hlavního města Čech Prahy. Pro ni byly vydávány plány jak celého

města, tak jen jeho částí a spolu s nimi i mapy blízkého okolí. To vše již nesloužilo jen ke správě města, jeho rozvoji, dopravě a podnikání, ale také i k využití volného času na tomto území. A to jak…

Celý článek