Pražský Národní atlas

Pražský Národní atlas

Informace na XXXIV. sympoziu z dějin geodézie a kartografie - Národní technické muzeum Dne 16. 11. 1898 byl vynesením (tedy výnosem) c. k. ministerstva osvěty a vyučování č. 27.929 schválen pro vyučování na obecných školách pražských (královského hlavního města Prahy) Pražský// NÁRODNÍ ATLAS 1). Byl vydán za souhlasu „Bolzanova samostatného sirotčince učitelského v král.(ovství) českém v Praze“ jako

Methodický postup při zeměpisném vyučování. Vytištěn byl v kartografickém ústavu G. Freytaga a Berndta ve Vídni a na jeho náklad. (Pokračování textu…)

Celý článek

Dne 30. 11. 2011 se v prostorách Národního technického muzea v Praze uskutečnilo již tradiční, tentokráte XXXII. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Bylo předneseno celkem 17 referátů a 4 informace: Referáty Miroslav Mikšovský (České vysoké učení technické, Praha): Mapa světa 1 : 2 500 000, Ivana Řezníková (České vysoké učení technické, Praha, studentka): Přehledné mapy střední Evropy 1 : 750 000, Bohuslav Veverka - Monika Čechurová

(České vysoké učení technické, Praha - Západočeská univerzita v Plzni): Databáze vojenských topografických map USA a SSSR, její struktura a georeference, Jan D. Bláha (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem): Estetické hodnoty starých map, Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR, Praha): Monstra a žánr na mapách renesance a baroka, Eva Novotná (Univerzita…

Celý článek

Dne 15. 12. 2010 se na půdě Národního technického muzea v Praze (NTM) a péčí jeho pracovníků uskutečnilo již XXXI. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Bylo předneseno celkem 16 referátů. Referáty Václav Nejedlý (Praha): František Mašek a pozemkový katastr. Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby): František Antonín Gerstner – profesor praktické geometrie a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku. Tomáš Zadražil (PROGEO, Jihlava):

Jaroslav Pantoflíček – zakladatel československé geodézie a kartografie. Jozef Marek (Bratislava): Topografické mapovanie v rokoch 1951–1971. Drahomír Dušátko (Praha): Geodetické práce ve vojenské zeměpisné službě československé a české armády. Filip Antoš, Milan Talich (VÚGTK, Zdiby): Metody, postupy a výsledky…

Celý článek