Kouzlo starých map

Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Pod názvem Kouzlo starých map proběhla ve dnech 20. 2. až 27. 4. 2014 na půdě Vlastivědného muzea v Olomouci výstava starých atlasů, glóbů, map a plánů s dobou svého vzniku přibližně 25 000 let před naším letopočtem až první polovina 19. století našeho letopočtu.

V. Voženílek zahajuje výstavu. Olomouc.

V. Voženílek zahajuje výstavu. Olomouc.

Výstava vzešla z podnětu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a především jejího vedoucího prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc.

Slavnostní zahájení, tedy vernisáž výstavy (obr. 1), se konalo dne 20. 2. 2014 za účasti nejenom čelných představitelů odborných institucí, ale také města Olomouce a Olomouckého kraje.

Vedle zmíněných pracovišť se na výstavě podílela Vědecká knihovna v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Karlova v Praze. Celkem bylo představeno 48 dvojrozměrných a trojrozměrných exponátů (obr. 2). Buď jako původní výsledky mapové tvorby, tedy originály, nebo jejich kopie a reprodukce. Bylo možno shlédnout 3 mapy hvězdné oblohy (zde 1 hvězdný globus), 13 map světa (z toho 2 glóby), 7 atlasů či kodexů, 1 mapa zahraničního území, 1 mapa části Moravy, 1 mapa části Slezska (Opavsko), 3 mapy Čech a 2 plány Prahy. V souladu s místem konání přirozeně následovalo 10 map celé Moravy, 5 map Olomoucka a na závěr 2 digitální prezentace.

Výběr byl učiněn se znalostí věci. Vedle map často popisovaných a reprodukovaných byly vystaveny i mapy jen velmi málo známé a zřídka reprodukované, případně byly vystaveny mapy sice známé, ale v jiné barevnosti či úpravě.

Jmenujme alespoň mapu toku řeky Dviny, mapu okolí obce Pavlova na mamutím klu, mapu Moravy podle Paula Fabricia od Gerarda de Jode a Cornelia de Jode, mapu Moravy pro plán výstavby kanálu Labe-Odra-Dunaj, mapu Habeše a portolánový atlas Jaume Olivese.

Úvodní část výstavy a ukázka jednoho z vystavených glóbů. Olomouc.

Úvodní část výstavy a ukázka jednoho z vystavených glóbů. Olomouc.

Také je třeba ocenit možnost shlédnout vystavené glóby (obr. 3), byla to ojedinělá příležitost. Glóby jsou samy o sobě těžko reprodukovatelné a jen zřídka bývají zapůjčovány k výstavám na jiná místa.

Výstava se oprávněně těšila velkému zájmu odborné i laické veřejnosti nejenom pro samotné předložené mapové výtvory, ale také proto, neboť ji postupně doprovodilo celkem 9 přednášek vyslovených mnohými předními českými znalci staré mapové tvorby:

  • doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. (Masarykova univerzita, Brno) – Kouzlo map Moravy od Jana Amose Komenského,
  • Mgr. Helena Kovářová (Muzeum Komenského v Přerově) – Mapa Moravy v prvních nizozemských atlasech světa,
  • Mgr. Jiří Glonek (Vědecká knihovna v Olomouci) – Portolánové mapy a atlasy na území České republiky,
  • Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Ing. Tomáš Janata (České vysoké učení technické v Praze) – Rytiny bojišť třicetileté války očima kartografa,
  • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) – Fikce, satira a agrese na starých mapách,
  • PhDr. et Mgr. Eva Novotná (Univerzita Karlova v Praze) – Staré glóby,
  • Mgr. Josef Urban (Vlastivědné muzeum v Olomouci) – Nejstarší mapa Hané,
  • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha) – Monstra a žánr na mapách dávných kartografů,
  • RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Zeměměřický úřad, Praha) – Vischerova mapaMoravy z roku 1692.Na těchto přednáškách byly zastoupeny všechny věkové skupiny, převažovali mladí lidé, zejména studenti, kteří se také aktivně zapojili do všeho dění souvisejícího s výstavou.Vydán byl katalog výstavy s reprodukcemi exponátů a doprovodnými texty, který je nejenom dokumentem výstavy samotné, ale jako takřka vždy v těchto případech i zdrojem odborné informace.

Výstava Kouzlo starých map byla navýsost vydařeným počinem. Poskytla poučení a vysoký estetický zážitek. Všem, kdo k tomu napomohli, především pak prof. RNDr. Vítu Voženílkovi, CSc. náleží naše nejvyšší uznání a dík.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napište mi svůj názor