Pražský Národní atlas

Pražský Národní atlas

Informace na XXXIV. sympoziu z dějin geodézie a kartografie - Národní technické muzeum Dne 16. 11. 1898 byl vynesením (tedy výnosem) c. k. ministerstva osvěty a vyučování č. 27.929 schválen pro vyučování na obecných školách pražských (královského hlavního města Prahy) Pražský// NÁRODNÍ ATLAS 1). Byl vydán za souhlasu „Bolzanova samostatného sirotčince učitelského v král.(ovství) českém v Praze“ jako

Methodický postup při zeměpisném vyučování. Vytištěn byl v kartografickém ústavu G. Freytaga a Berndta ve Vídni a na jeho náklad. (Pokračování textu…)

Celý článek