Dne 24. 6. 2011 proběhla v prostorách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK)1) další výstava věnovaná plánům hlavního města České republiky (ČR) a tentokrát i mapám jeho nejbližšího okolí. Celkové plány města Druhá polovina 19. století přinesla celkový rozvoj české společnosti a s tím i rozvoj civilní kartografie2). V nebývalé míře se objevila řada zcela nových map a plánů různého druhu. Tato skutečnost se na území současné ČR dotkla především hlavního města Čech Prahy. Pro ni byly vydávány plány jak celého

města, tak jen jeho částí a spolu s nimi i mapy blízkého okolí. To vše již nesloužilo jen ke správě města, jeho rozvoji, dopravě a podnikání, ale také i k využití volného času na tomto území. A to jak…

Celý článek