Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Pod názvem Kouzlo starých map proběhla ve dnech 20. 2. až 27. 4. 2014 na půdě Vlastivědného muzea v Olomouci výstava starých atlasů, glóbů, map a plánů s dobou svého vzniku přibližně 25 000 let před naším letopočtem až první polovina 19. století našeho letopočtu. Výstava vzešla z podnětu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a především jejího vedoucího prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc. Slavnostní

zahájení, tedy vernisáž výstavy (obr. 1), se konalo dne 20. 2. 2014 za účasti nejenom čelných představitelů odborných institucí, ale také města Olomouce a Olomouckého kraje. Vedle zmíněných pracovišť se na výstavě podílela Vědecká knihovna…

Celý článek