Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914 V roce 1914 vypukla I. světová válka. Ta byla vedena všemi prostředky, včetně propagandy. K ní byly využívány také tak zvané humoristické mapy a tato je jedna z nich. Vyšla v Německu v Drážďanech, sestavil a nakreslil ji jistý K. Lehmann-Dumont . Je oslavou Ústředních mocností a haní státy Dohody. Nese název v německém jazyce Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914., tedy v českém jazyce Humoristická mapa Evropy v roce 1914. Zobrazuje větší část území Evropy, severní pobřeží

Afriky, poloostrov Malou Asii a ve výřezu také vzdálené Japonsko.  Představuje zúčastněné státy konfliktu, do jejich hranic jsou vkresleny vojenské nebo civilní postavy a k tomu to, co bylo pro tato území symbolické. Základní zeměpisné skutečnosti (státy, ostrovy, moře) jsou popsány, v mapě je…

Celý článek