Carte Ethnographique des pays tchèques

Carte Ethnographique des pays tchèques

Když byl v roce 18691 zaveden korespondenční lístek, byla tím otevřena cesta k pohlednici, tedy k dopisnici s adresní stranou a stranou s grafickým přítiskem. Pohlednice nesla na své neadresní straně řadu vyobrazení, mezi nimi se objevily i mapy. Kdy se tak stalo poprvé, není autorovi známo, je pravděpodobné, že již před koncem 19. století. Mapy zachycovaly skupiny států, jednotlivé státy, historické země, regiony. Byly vydávány

z různých důvodů, nejen jako prostá informace o území nebo dění na něm, ale často také jako propagační prostředek k dosažení určitých, zpravidla politických cílů. Tyto mapy byly různého provedení. Byly přetiskovány mapy již dříve…

Celý článek