Za autora třetí nejstarší známé mapy Čech, kterou datujeme rokem 1619, je obecně považován písař Starého Města pražského Pavel (Paulus) Aretin z Ehrenfeldu (? Uherský Brod - ? Perno?). 1) Název mapy zní: REGNI BOHEMIAE NOVA ET EXACTA DESCRIPTIO. To, přeloženo z latinského jazyka do jazyka českého, znamená: Nový a přesný popis Království českého. Název je jednořádkový a je umístěn v záhlaví mapy. Tuto mapu vlastní Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) v několika různých reprodukcích. 3) Jako původní výtisky vlastní ÚAZK

několikero map Čech, jejichž návaznost na uvedenou mapu Pavla Aretina je zcela zřejmá, míra spojitosti s ní však není ještě přesně zjištěna.) Tímto se nyní zabývat nebudeme. Pro tuto chvíli ale krátce a jen zčásti vyzdvihneme jednu z nich 4) a…

Celý článek
Klaudyánova mapa Čech - kopie

Klaudyánova mapa Čech - kopie

Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze (Varšava 2013).   1 KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH Nejstarší známá mapa Čech (s Kladskem) z roku 1518. Autor Mikuláš Klaudyán. Orientace jižní. Přibližné měřítko 1 : 685 000. Dřevořez. Vydáno v Norimberku. Reprodukce, původní velikost. Originál uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Vlastníkem je Biskupství litoměřické. Pravděpodobně unikát. Mapu vytvořil Mikuláš Klaudyán, lékař a knihtiskař z Mladé Boleslavi v Čechách. Horní část celého tisku je věnovaná společenským poměrům v Čechách, dolní

část tisku je vlastní mapa. Zcela nahoře je obraz panovníka na trůně. Je to český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 – 1526). Po stranách jsou znaky zemí, které ovládal nebo nárokoval. Níže jsou texty vedoucí k mravnému…

Celý článek