XXXII. sympozium z dějin geodézie a kartografie

Dne 30. 11. 2011 se v prostorách Národního technického muzea v Praze uskutečnilo již tradiční, tentokráte XXXII. sympozium z dějin geodézie a kartografie.

Bylo předneseno celkem 17 referátů a 4 informace:

Referáty

Miroslav Mikšovský (České vysoké učení technické, Praha): Mapa světa 1 : 2 500 000,

Ivana Řezníková (České vysoké učení technické, Praha, studentka):

Přehledné mapy střední Evropy 1 : 750 000,

Bohuslav Veverka – Monika Čechurová (České vysoké učení technické, Praha – Západočeská univerzita v Plzni): Databáze vojenských topografických map USA a SSSR, její struktura a georeference,

Jan D. Bláha (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem): Estetické hodnoty starých map,

Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR, Praha): Monstra a žánr na mapách renesance a baroka,

Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Minulost, přítomnost a budoucnost Mapové sbírky PřF UK,

Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): Československo a Česko na mapových pohlednicích,

Magda Valková (České vysoké učení technické, Praha): Palackého mapa Čech z roku 1847 – její polohopisná přesnost,

Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum, Praha): Staré lesní mapy jako zdroj informací pro poznání historie místa, poučení a hledání souvislostí současné doby,

Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR, Praha): Osobnosti geodézie a kartografie v Biografickém slovníku českých zemí,

Alexandr Drbal – Václav Nejedlý (VÚGTK, Zdiby): Významný ruský a český astronom Josef Sýkora (1870-1944),

Georgij Karský (Praha): Český geodet a astronom Ing. Dr. Ladislav J. Lukeš,

Ján Ježko (Slovenská technická univerzita, Bratislava): Ján Lipský – vojak, vzdelanec a kartograf,

Pavel Hánek (České vysoké učení technické, Praha): České zeměměřické spolky a autorizace,

Jozef Marek (Bratislava): Prekvapenia, omyly a nálezy pri skúmaní podkladov k dejinám geodézie a kartografie,

Petr Slavík (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno): Československé dvoucentimetrové topografické mapy 1934-1949,

Peter Mackovčin (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno): Topografické mapy 1 : 75 000 z období 1935-1938,

Informace:

Drahomír Dušátko (Praha): Šedesát let vojenské geodézie v Dobrušce, Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): Čtyři výročí Helwigovy mapy Slezska,

Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): 145 let od smrti Václava Merklase,

Antonín Švejda (Národní technické muzeum, Praha): Geodetické přístroje a glóby v expozici astronomie NTM.

Přednesené referáty budou otištěny v Rozpravách Národního technického muzea. Z dějin geodézie a kartografie. Referát T. Grima bude vytištěn samostatně jako publikace Zeměměřického úřadu. K informacím téhož autora byly připraveny jednolistové dvoustránkové tisky k převzetí na místě samém.

Pořádání těchto sympozií je velmi prospěšné. Jejich prostřednictvím se odborné a laické veřejnosti dostávají další, mnohdy dosud zcela neznámé informace. Lze jen doufat v jejich pokračování.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napište mi svůj názor