XXXI. sympozium z dějin geodézie a kartografie v Praze

Dne 15. 12. 2010 se na půdě Národního technického muzea v Praze (NTM) a péčí jeho pracovníků uskutečnilo již XXXI. sympozium z dějin geodézie a kartografie.

Bylo předneseno celkem 16 referátů.

Referáty

Václav Nejedlý (Praha): František Mašek a pozemkový katastr. Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby): František Antonín Gerstner – profesor praktické geometrie a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku.

Tomáš Zadražil (PROGEO, Jihlava): Jaroslav Pantoflíček – zakladatel československé geodézie a kartografie.

Jozef Marek (Bratislava): Topografické mapovanie v rokoch 1951–1971.

Drahomír Dušátko (Praha): Geodetické práce ve vojenské zeměpisné službě československé a české armády.

Filip Antoš, Milan Talich (VÚGTK, Zdiby): Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK.

Milan V. Drápela (Masarykova univerzita, Brno): Česká exonyma používaná v minulosti a dnes.

Petr Skála (Česká zemědělská univerzita, Praha): Reversy starých a současných map.

Ivan Herčko, Zuzana Murgašová, Karol Weis (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica): Parergy starých banských máp na Slovensku.

Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Geografická bibliografie – nový nástroj pro kartografii.

Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): 50 let souboru map Poznáváme svět.

Martina Vichrová (Západočeská univerzita v Plzni): Lehmannova teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním.

Jan Ratiborský (ČVUT, Praha): K čemu také posloužily mapy?
Eva Chodějovská (Historický ústav AVČR, Praha): Ediční zpracování textových komentářů k sekcím I. vojenského mapování.

Jiří Martínek (Historický ústav AVČR, Praha): Kartograf Gustav Süssemilch.

Josef Charvát (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Vývoj mapového obrazu Českých Budějovic.

Dopolednímu zasedání předsedal Pavel Hánek (ČVUT, Praha), odpolednímu Eva Semotanová (Historický ústav AVČR, Praha).

Ke každému přednesenému příspěvku proběhla krátká diskuze.

Součástí sympozia byla i výstavka přírůstků do sbírek NTM v oboru geodézie, kartografie a astronomie a vybraných map soubo- ru Poznáváme svět. Přednesené referáty budou otištěny v samostat- ném sborníku, referát Tomáše Grima na stránkách GaKO.

Konání již XXXI. sympozia svědčí o jeho mnohaleté trvalé oblibě u odborné veřejnosti, zúčastnilo se ho více než 80 návštěvníků.

Bude potěšující a záslužné, jestliže tato setkání budou pokračovat i v následujících letech. Jsou přínosná.

Organizátorům i přednášejícím náleží dík.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napište mi svůj názor