50 let souboru map Poznáváme svět

V roce 2010 oslavila česká kartografie významné výročí. Uplynulo 50 let od vydání prvního svazku souboru map Poznáváme svět. Jako první bylo představeno Československo a to v základním měřítku 1:750 000. Stalo se tak v listopadu roku 1960 a vydavatelem byla Ústřední správa geodézie a kartografie1).

Jím byla tato mapová edice představena takto: Soubor map „Poznáváme svět“ sestává z 25 publikací, které podávají podrobný a spolehlivý přehled o fyzicko-geografických a politicko-administrativních poměrech jednotlivých států světa. Každá publikace bude mimo hlavní podrobné mapy obsahovati tematické mapy, plánky největších měst, doprovodný text, rejstřík názvů a hlubotiskové obrazové přílohy.

Soubor 30 svazků map

Soubor map „Poznáváme svět“ obsahuje:

 • –  prakticky a účelně uspořádanou sbírku nově zpracovaných podrobnějších map států,
 • –  bohatství zajímavých geografických, politických a hospodářských údajů,
 • –  podrobný materiál k poznání světa, usnadňující čtenáři orientaci v mezinárodních vztazích.

Celkem však bylo nakonec zpracováno 30 svazků.

Mapový soubor vznikl v době, na kterou stále ještě doléhala změna politických poměrů v roce 1948, která sebou přinesla i omezení přístupu k mapám. Zájemce o podrobnější mapy větších měřítek, ať již našeho státu nebo zahraničí, se musel stále ještě spokojit pouze s mapami a atlasy starších vydání, mnohdy předválečných, současná domácí produkce nabízela jen mapy přehledné, málo obsažné, a to buď příruční, nebo atlasové, většinou malého měřítka.

Za této situace bylo tedy vydávání takovéhoto uceleného souboru relativně podrobných a aktuálních velkoformátových map v plynule navazující měřítkové řadě (výjimkou byla mapa Sovětského svazu) a jednotného grafického provedení mimořádně přínosné.

Některé státy byly představeny dokonce na dvou základních mapách – fyzických a administrativních2). K tomu byly vyhotoveny ještě samostatné vedlejší mapy tematické a na rubu map základních, vedle dalších tematických map a k tomu i plánů měst, byly vytištěny ještě četné statistické tabulky, diagramy, grafy a kartogramy navyšující objem předkládaných informací3).

Další území byla představena na obecně zeměpisných mapách, přičemž i zde byly plně využity jejich rubové strany.

Přílohou k mapám byly doprovodné texty – základní zeměpisný a stručný doplňkový historický popis území. Snadné vyhledávání v mapách umožňoval podrobný rejstřík. Přínosem byly na tehdejší dobu dostatečně kvalitní fotografie, ať již významných sídel nebo částí krajinných celků4).

Mapy byly zpracovány jako příruční, byly složeny do formátu A4 a spolu s přílohami uloženy v pravé obálce téže velikosti. Ta nesla názvy zobrazených států, obrysové mapky a státní vlajky těchto států, na vnitřní záložce seznamy jak vydaných, tak i plánovaných map, na zadní straně později i jejich klady.

Postupně vyšly tyto svazky: (je uvedeno číslo svazku, název, rok prvního vydání, obsah svazku, měřítka map počet a roky všech vydání)5).

1 ČESKOSLOVENSKO (1960)
2 základní mapy v měřítku 1:750 000.
6 vedlejších map v měřítku 1:2 250 000.
Svazek vyšel celkem v 6 vydáních: 1960, 1962, 19656), 1967, 1973, 1977.

2 PŘEDNÍ INDIE (1960)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1960, 1965.

3 BLÍZKÝ VÝCHOD (1961)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 3 vydáních: 1961, 1964, 1976.

4 ZADNÍ INDIE A INDONÉSIE (1961)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1961, 1964.

5 SOVĚTSKÝ SVAZ (1962)
2 základní mapy v měřítku 1:10 000 000.
3 (6) vedlejších (oboustranných) map v měřítku 1:24 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 4 vydáních: 1962, 1965, 1972, 1981.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (1962)
2 základní mapy v měřítku 1:6 000 000 a 1:18 000 000.
3 (6) vedlejších (oboustranných) map v měřítku 1:18 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 3 vydáních: 1962, 1965, 1972.

7 VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO A STÁTY BENELUXU (1963)
1 základní mapa v měřítku 1:1 500 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:4 500 000 a 1:9 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1963, 1969.

8 BALKÁNSKÉ STÁTY (1963)
1 základní mapa v měřítku 1:1 500 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:4 500 000 a 1:9 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 3 vydáních: 1963, 1967, 1974.

9 AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND (1963)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
3 (6) vedlejších (oboustranných) map v měřítku 1:18 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1963, 1978.

10 ČÍNA A MONGOLSKO (1967)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1967.

11 ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO (PORTUGALSKO A ŠPANĚLSKO) (1963)
1 základní mapa v měřítku 1:1 500 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:4 500 000 a 1:9 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1963, 1978.

12 STŘEDNÍ EVROPA (1966).
1 základní mapa v měřítku 1:1 500 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:4 500 000 a 1:12 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 3 vydáních: 1966, 1971, 1984.

13 SKANDINÁVSKÉ STÁTY A ISLAND (1964)
1 základní mapa v měřítku 1:3 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:9 000 000 a 1:18 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1964.

14 JAPONSKO A KOREA (1964)
1 základní mapa v měřítku 1:3 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:9 000 000 a 1:18 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1964.

15 ITÁLIE (1967)
1 základní mapa v měřítku 1:1 500 000
2 vedlejší mapy v měřítku 1:4 500 000 a 1:9 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1967, 1969.

16 SEVERNÍ A ZÁPADNÍ AFRIKA (1965)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1965, 1974.

17 STŘEDNÍ AMERIKA (1966)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1966.

18 FRANCIE A ŠVÝCARSKO (1968)
1 základní mapa v měřítku 1:1 500 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:4 500 000 a 1:9 000 000.
Svazek vyšel celkem ve 2 vydáních: 1968, 1980.

19 JIŽNÍ AFRIKA (1964)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1964.

20 STŘEDNÍ AFRIKA (1967)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1967.

21 ECUADOR, GUYANA, KOLUMBIE, PERU A VENEZUELA (1968)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1968.

22 BOLÍVIE A BRAZÍLIE (1969)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1969.

23 ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY A URUGUAY (1968)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
2 vedlejší mapy v měřítku 1:18 000 000 a 1:36 000 000.
Svazek vyšel ve 2 vydáních: 1968, 1979.

24 EVROPA (1976)
1 základní mapa v měřítku 1:6 000 000.
Svazek vyšel ve 2 vydáních: 1976, 1982.

25 SEVERNÍ AMERIKA (1971)
1 základní mapa v měřítku 1:12 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1971.

26 ASIE (1974)
1 základní mapa v měřítku 1:12 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1974.

27 AFRIKA (1970)
1 základní mapa v měřítku 1:12 000 000.
Svazek vyšel ve 2 vydáních: 1970, 1977.

28 JIŽNÍ AMERIKA (1972)
1 základní mapa v měřítku 1:12 000 000.
Svazek vyšel ve 2 vydáních: 1972, 1985.

29 ANTARKTIDA, ARKTIDA A OCEÁNIE (1986)
1 administrativní mapa v měřítku 1:18 000 000.
2 obecně zeměpisné mapy v měřítku 1:18 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1986.

30 SVĚT (1991)
1 základní mapa v měřítku 1:36 000 000.
Svazek vyšel v 1 vydání: 1991.

Pečlivé zpracování

Všechny mapy byly zpracovány neobyčejně pečlivě, kvalitně, jak obsahově, tak graficky, s využitím všech dostupných aktuálních podkladů, ať již map, atlasů, statistických přehledů, ročenek a dalších zdrojů.

Na jejich tvorbě se podílela řada vynikajících odborníků, geografů a kartografů jak z vysokoškolských pracovišť, tak z oblasti přímé mapové tvorby.

Odpovědným redaktorem byl od počátku do konce kartograf a geograf RNDr. Jiří Novotný.

Zájemcům byla poskytnuta domácí, velmi obsažná, plně srozumitelná, kvalitní, maximálně možná objektivní kartografická a následně tedy i geografická informace o příslušných územích.

Zvolený způsob představení jednotlivých zemí umožnil jejich vzájemné srovnání, posouzení přírodních poměrů ale i stupně rozvoje konkrétních států. Tyto mapy a doprovodné texty mohly sloužit jak laické, tak odborné veřejnosti, prostým zájemcům o cizí země, ale i studentům a pedagogům, výzkumníkům, ale i třeba pracovníkům státní správy.

Více s ohledem na stanovené náklady, než na technické možnosti a přístup k informacím ze strany zpracovatele bylo nutno učinit některé ústupky od původního záměru. Aljaška nebyla zobrazena obecně zeměpisnou mapou ve stejném měřítku jako hlavní kmenové území Spojených států amerických, území Kanady bylo touto mapou zobrazeno jen z části, ne v úplnosti, a mapy světadílů a mapa světa byly podány, s výjimkou Antarktidy a Arktidy a v základní řadě Austrálie, jen jako mapy administrativní pouze s některými vybranými prvky fyzických map. Byly zakresleny bažiny, solné pánve, písečné pouště, pevninské ledovce, korálové útesy, činné sopky a na mapě světa úkazy související se zamrzáním moří, hloubnice a hloubkové vrstvy.

Mapy byly velmi oblíbené a některé z nich byly vydány vícekrát. Celkem vyšlo 58 vydání. Úhrný počet výtisků činil 980 840 ks. Doprovodné texty byly otištěny na 978 stranách a byly doprovázeny 1585 fotografiemi. Rejstříky obsahovaly 221 715 hesel7).

Tiskové podklady části vyhotovených map byly v různé míře využity k tvorbě četných odvozených map, k jiným navazujícím vydáním.

V jednotném měřítku 1:1 500 000 byly v omezeném obsahu a barevnosti jako automapy zpracovány a postupně v letech 1968–81 vydány:

JUGOSLÁVIE – 1968, 1970, 1977, 1981

BULHARSKO – 1968, 1971, 1973

MAĎARSKO – 1969, 1972, 1974

NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – 1969, 1971, 1974 POLSKO – 1969, 1972

RUMUNSKO – 1969, 1971, 1973, 1976

ITÁLIE – 1970, 1977, 19818)

Zajímavosti

Obecně měly podobu administrativních map. Některé z nich měly stínováním naznačen reliéf. Mapy byly vlepeny do pestrobarevných lakovaných desek papíru větší gramáže ozdobených výtvarně pojednanými motivy typickými pro zobrazené území. Různě, na předních i rubových stranách byly doplněny plány vybraných měst, nebo mapami významných území.Doprovodné texty byly vevázány jako samostatná příloha nebo v případě prvých vydání mapy JUGOSLÁVIE natištěny na rubu základní mapy.

Při příležitosti konání XIX. letních olympijských her v roce 1968 v městě Mexico byla operativně vydána, spíše jako zvláštní výtisk, obdobně zpracovaná mapa MEXICO v měřítku 1:6 000 0009). Rubová strana byla věnována hostitelské zemi a jejímu hlavnímu městu, byl zde jeho plán, navíc zde byly informace k olympijským hrám historickým i tehdy současným.

V souvislosti s politickým děním na Blízkém východě byla v roce 1970 ve zcela odlišné podobě vydána malá obecně zeměpisná příruční mapa BLÍZKÝ VÝCHOD. Byl to prostý výřez stejnojmenné velkoformátové mapy v měřítku 1:6 000 000. Nově zpracovaná mapa byla doplněna plánkem Jeruzaléma. Na rubu byla administrativní mapa Izraele v měřítku 1:2 000 000, mapa Suezský průplav, plán Káhiry a plán Tel Avivu-Jafo. Mapa měla nepravou obálku a chyběl jakýkoli doprovodný text10).

V roce 1988 vyšly jako obecně zeměpisné mapy s nepravou obálkou a ve větším měřítku 1:5 000 000: ECUADOR, GUYANA, KOLUMBIE, PERU, SURINAM, VENEZUELA, BOLÍVIE, BRAZÍLIE, ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY.

V roce 1989: ČÍNA, KOREA, MONGOLSKO, NEPÁL11).

Základní mapy byly doplněny plány vybraných měst, případně významných území. Na části rubové strany map byly umístěny základní údaje o jednotlivých zemích a rejstříky.

Tyto mapy byly zpracovány také v cizojazyčných verzích pro zahraniční vydavatele (Bartholomew – Velká Británie). Zadních stran nebylo nijak využito. Také ony byly vlepeny do lakovaných desek papíru větší gramáže s potištěnou přední a zadní stranou.

Zde uvedeme mapu ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY & URUGUAY z roku 199612).

Na podkladě mapy souboru Poznáváme svět svazku č. 24 EVROPA byla pod stejným názvem a ve stejném měřítku 1:6 000 000 vydána v roce 1993 opět administrativní mapa EVROPA s označením POLITICKÁ MAPA. Měla nepravou obálku a její rubová strana nesla řadu přehledných tabulek se statistickými údaji týkajícími se tohoto světadílu13). Mimo to zde byly přehledné mapky Kanárských ostrovů a mapa ostrova Madeira. Všechny v měřítku 1:1 500 000.

Pružnost vydavatele dosvědčuje další mapa navazující na výše zmíněný svazek č. 24. Je to rokem 1997 datovaná automapa s názvem EVROPA. I ona byla zpracována s využitím stejnojmenné administrativní mapy souboru map Poznáváme svět z roku 1976. Její měřítko bylo stejné 1:6 000 00014).

Mapová legenda byla přizpůsobena účelu mapy. Mapa měla nepravou obálku, postrádala doprovodné texty, pouze na rubu nesla svůj rejstřík.

Přehled map vzešlých z popisovaného souboru zakončíme mapou SVĚT s podtitulem POLITICKÁ MAPA S VLAJKAMI. Je to aktualizovaná mapa svazku č. 30 SVĚT, při dolním okraji mapy jsou v abecedním pořadí představeny vlajky všech států světa. Stejně jako její předloha i ona měla měřítko 1:36 000 000. Mapa, na které toto zpracování dokumentujeme, vyšla v roce 1998 již ve 4. vydání15), byla vlepena do desek lakovaného papíru vyšší gramáže. Rubová strana je prázdná, oproti své předchůdkyni nebyla nijak využita. Všechny mapy byly vždy velmi dobře vytištěny a na kvalitním papíře.

Soubor map Poznáváme svět byl vynikajícím mapovým dílem. Je příkladem skvělé práce za ne zcela, především z hlediska dostupnosti podkladů, příznivých podmínek. Ve své době předešel dobu a pomohl svým uživatelům, alespoň na dálku, „poznat svět.“ Mnohé, v něm obsažené údaje jsou sice dnes již neaktuální, jeho vypovídací hodnota je však stále ještě velmi vysoká. V současnosti je to přinejmenším důstojná kartografická památka.

Jak vyplývá z odkazů, jsou svazky souboru map Poznáváme svět samozřejmou součástí sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Nevhodným legislativním zásahem pozbyl ÚAZK v 90. letech 20. století právo povinného výtisku a tak řadu map, atlasů a dalších výsledků kartografické činnosti, které od té doby vznikly a vznikají mimo rezort ČÚZK, ve svých sbírkách nemá.

Z tohoto důvodu ÚAZK nemá k dispozici všechny potřebné informace a je takřka jisté, že mnohé další mapy, které mají svůj původ v právě připomínaném souboru, jsou zde pominuty a nepojednány. Toho lze pouze litovat.

Při příležitosti uvedeného 50letého výročí byla dne 5. 11. 2010 uspořádána v prostorách ÚAZK již obvyklá jednodenní výstava s názvem 50 LET SOUBORU MAP POZNÁVÁME SVĚT.

Byly vystaveny mapy 1. vydání všech zpracovaných 30 svazků spolu s jejich obálkami a doprovodnými texty. Byly vystaveny i zmíněné mapy dalších upravených vydání a mapy vytvořené alespoň zčásti na jejich podkladě.

 

Poznámky a zdroje

1)  Hned nato, jako druhý, vyšel v prosinci 1960 svazek č. 2 Přední Indie. Poznámka autora.

2)  O obsahu těchto map podrobněji viz Literární hlídka – Mapy, atlasy, Soubor „Poznáváme svět“. In: Geodetický a kartografický obzor 9/51 (1963) č. 1, s. 28–29. SKOKAN, Ladislav: Soubor map „Poznáváme svět“: Československo 1:750 000, in: Lidé a Země, X (1961) č. 5, s. 239–240.
3)  V případě svazků č. 24 až 29 (světadíly) nebyly zadní strany základních map využívány. Poznámka autora.
4)  Počínaje svazkem č. 24 neobsahovaly doprovodné texty již žádné fotografie. Poznámka autora.
5)  S výjimkou 3. vydání svazku č. 1 ČESKOSLOVENSKO jsou součástí sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu viz blíže: GRIM, Tomáš, KOSTKOVÁ, Pavla, KRONUS, Miroslav, ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Praha 2010, s. 3–7. Též viz: HYPERLINK „http://archivnimapy.cuzk.cz“ http://archivnimapy.cuzk.cz. Mají inventární čísla II/2/972 – 1028.
6) Dle laskavého sdělení paní PhDr. et Mgr. Evy Novotné – Univerzita Karlova v Praze. Autor jí za to děkuje.
7) Tyto údaje laskavě poskytl RNDr. Jiří Novotný. Autor mu za ně děkuje.
8) Všechny tyto mapy jsou uloženy v ÚAZK a mají inventární číslo II/2/3939 – 3960.
9) Je uložena v ÚAZK a má inventární číslo II/2/1544.
10) Mapu tohoto vročení vydala a vytiskla Slovenská kartografia, n. p., Bratislava. Je uložena v ÚAZK a má inventární číslo II/2/3102.
11) Všechny tyto mapy jsou uloženy v ÚAZK a mají inventární číslo II/2/2793 – 2796.
12) Není ve sbírkách ÚAZK. Soukromá sbírka. Poznámka autora.
13) Je uložena v ÚAZK a má inventární číslo II/2/4047.
14) Je uložena v ÚAZK a má inventární číslo II/2/4012.
15) Je uložena v ÚAZK a má inventární číslo II/2/4048.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

3 názorů

 1. Václav Kohlíček - 7. 11. 2015 23:07

  Dobrý den, díky za článek. Soubor všech map jsem porůznu dokupoval po antikvariátech, protože i přes její současnou malou aktuálnost považuji tuto edici za fantastickou, zejména právě v jejím zaměření na hranice administrativních jednotek v rámci států a s ním související tabulkou na rubu mapy. Co mi už tehdy trochu vadilo, byl v rámci tematických map malý důraz na etnografické, případně etnolingvistické mapy – když už na rubu byly, měly malé měřítko, nebyly moc přehledné, v podstatě monochromatické, což bylo nahrazováno různým šrafováním.
  Někdy mezi lety 2006 – 2008 se mi do ruky dostal ediční plán Kartografie Praha, a.s. (alespoň tuším že to byla tato firma), kde byla zmínka, že se znovu tento soubor map vydá. Bohužel to po těch letech už nikde ve svých papírech nevyhrabu, ani na internetu jsem nebyl s hledáním těchto edičních plánů úspěšný. Po těch letech bych si skoro myslel, že šlo o jakousi mou halucinaci, ale určitě nějaký takový záměr jsem postřehl. Každopádně nastalo ticho po pěšině. Škoda, to bych si rozhodně nenechal ujít.

 2. ludo drozda - 30. 1. 2015 09:51

  dobry den vazeny pan Tomas Grim
  zdielam nazor,ze tento subor je vynimocne kvalitne dielo.som uz 73 rocny kosican a stale milujem geografiu.v case ked u nas prebiehala moznost objednavania jednotlivych zvazkov,sa mi podarilo ziskat 3,8,9,11,12,18,23,28 a 29.bolo to obdobie,kedy take veci u nas nefungovali seriozne-bolo to vydavanie chaoticke a potom mi asi dosla trpezlivost a prisli aj rodinne problemy,tak to uz neslo.
  avsak teraz,na stare kolena by som mal obrovsky zaujem doplnit si chybajuce zvazky.
  preto vas pekne prosim pan Grim,ak je to vo vasich moznostiach bud mi to zaobstarat a zaslat,alebo poradit kde by som to zohnal,tak mi to dajte vediet,za co vam vopred velmi dakujem.dufam,ze mi nemate za zle,ze som okrem nazoru vyjadril aj moju tuzbu doplnit si tento krasny subor. ostavam s pozdravom
  ludo drozda

  • Tomáš Grim - 5. 3. 2015 17:05

   Dobrý den, děkuji za zprávu, ve svém e-mailu jste jistě již nalezl mou odpověď. S přátelským pozdravem Tomáš Grim

Napište mi svůj názor