Komenského mapa Moravy ve sbírkách ÚAZK v Praze

Výřez z Komenského mapy Moravy

Výřez z Komenského mapy Moravy

Dne 28. 3. 2012 uplynulo 420 let od narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 Nivnice? – 15. 11. 1670 Amsterdam) 1). Je znám jako tvůrce mapy Moravy (KMM = Komenského mapa Moravy), a protože Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) uchovává původní výtisky její 2 různých vydání, využíváme tohoto výročí a dovolíme si tuto skutečnost stručně připomenout.

Kdy byla mapa vytvořena a jak vypadal její kartografický originál, nevíme. Nejspíše se nedochoval. Přibližným odrazem jeho podoby jsou jen následné, v celkové úpravě se lišící otisky na papíře, jejichž měděné tiskové desky byly vyryty v dílnách předních evropských kartografů. Díky mnohaletému badatelskému úsilí předního znalce této mapy doc. RNDr. Milana Václava Drápely, CSc., můžeme určit nejstarší dochovaný výtisk a spolehlivě ho datovat rokem 1624.

Ve sbírkách ÚAZK jsou uloženy výtisky mladší. Dnes zmíníme pouze prvý z nich (obr. 1).

V ozdobné kartuši vlevo nahoře nese název mapy a jméno autora MORAVIA // MARCHIONATUS // Auctore // I. A. Comenio. Jako původce výtisku je uveden Guiljelm. Blaeuw, tedy Guiljelm Blaeu (1571 Alkmaar – 1638 Amsterdam)3). V jeho atlasech byla mapa zařazena v letech 1630–70. Kresba má rozměry 379 x 489 mm4). Obsah mapy tvoří především hranice, sídla, vodstvo, porosty, reliéf a názvosloví. Popisy jsou v jazyce latinském, německém a českém. Další obsah mapy je zřejmý z mapové legendy, ta je umístěna v druhé ozdobné kartuši vpravo dole. Přibližné měřítko mapové kresby je 1 : 520 000. Mapa má i rubový text v jazyce latinském nadepsaný MORAVIA, který pojednává o této historické zemi českého státu.

Popsaný výtisk je zdařile vyryt a úměrně vybarven5) . Bohužel atlas, ze kterého byla mapa vyjmuta, byl kdysi uložen ve vlhku nebo přímo ve vodě a mapa nese toho výrazné stopy. Papír je v dolní polovině zahnědlý a barvy jsou částečně vymyté. Na nedotčených místech jsou však výrazné. Bohužel, mapa je poškozena i jinak.

Tento stav však není nevratný a vhodný restaurátorský zásah může tato poškození výrazně napravit, nebo alespoň zmírnit a této cenné památce na J. A. Komenského navrátit mnohé z její původní krásy. Bylo by to žádoucí a věříme, že se to v budoucnu uskuteční.

I v tomto stavu je mapa ozdobou sbírek ÚAZK. Druhý výtisk KMM bude představen v některém z příštích čísel časopisu.

 
Výřez z Komenského mapy Moravy

Výřez z Komenského mapy Moravy

 

1)  Zdrojem pro text především DRÁPELA, Milan, Václav: Vývoj moravské kartografie. Brno 1994, habilitační práce, nepublikováno, s. 40-58, 125, 130, 146-210.

2)  ÚAZK je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu viz blíže: GRIM, Tomáš–KOSTKOVÁ, Pavla–KRONUS, Miroslav– ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Zeměměřický úřad, Praha 2007, s. 3-7.

3) Též Willem Janszoon-Blaeu. GRIM, Tomáš: Osobnosti slezské kartografie. In: Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století. Hradec nad Moravicí 2005, disertační práce, nepublikováno, s. 305.

4) Měřeno na původním výtisku. Levá x dolní strana. Inventární číslo výtisku je I-1-173.

5) Vhodné a pečlivé vybarvení je průvodním znakem všech tisků tohoto vydavatelství. O tomto viz: HUMPHREYS, Artur L.: Staré mapy – Antique Maps and Charts. Praha Kartografie Praha, 1992, s. 30.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napište mi svůj názor